Abonelik Sözleşmesi(Kurumsal)

Abonelik Sözleşmesi(Kurumsal)

Bağlantı anlaşması tamamlanmışmüşterilerimiz; yetkili tesisatçı firma tarafından İç Tesisat İşlemleri tamamlanarak projesi İGDAŞ tarafından onaylanan mahallerde; Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapması gerekmektedir. Sözleşme işlemi esnasında tahakkuk eden güvence bedeli faturalarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.

Güvence Bedeli Nedir? 

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Konut Harici müşteriler için güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından önerilir ve EPDK tarafından belirlenir.

Konut harici müşteriler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilirler.

Güvence Bedeli ve Hesaplaması için TIKLAYINIZ...

Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Konut harici müşterilerimizin sözleşme işlemleri hizmet binalarımızda yapabilmektedir.

Web'den doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin adreste hazır bulunması ve uygunluk belgesinin imzalanması imzalaması gerekir. (Tesisatta daha önce gaz kullanılmamış ise sertifikalı firma mühendisi de adreste bulunmalıdır).

NOT: Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise merkezi sistemin sözleşmesini apartman yönetimi adına kurumsal olarak bina yöneticisi yapmalıdır!

https://internetsubesi.igdas.istanbul linki üzerinden gerekli evrakı yükleyerek Alo 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile tüm abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

a) Sözleşme yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmekte olup, vekâletnamede  İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi bulunmalıdır. 

e) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 

f) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi, 

g) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

h) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

i) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise bina yönetiminin vergi dairesi ve vergi numarası, talep edilir.

J) Sanayi Sicil Belgesi

 

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Kimlik Belgesi,
  • Tapu sahibi yabancı müşteriler, göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemlerini yapılır.

​* İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.