Abonelerimizin Dikkatine! Sayaçlarınızın Kalibrasyonu hakkında

13.7.2017

Abonelerimizin Dikkatine!

Kullanmakta olduğunuz doğalgaz sayaçlarınızın on yılını doldurunca, ilgili yönetmelik gereği muayene edilerek gerekli kalibrasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Sayaçlarınızın kalibrasyonu, tüketiminizin doğru faturalandırılması için önem arz etmektedir.

3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu’nun 9. Maddesi ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 9. maddesinin b bölümünde, ”Elektrik,su,havagazı,doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri on yılda bir yapılır” şeklinde ifade edilmektedir. Bu maddelere istinaden on yılını tamamlamış tüm sayaçlar sökülerek muayeneleri yapılmaktadır.

Yasal süresini doldurmuş olan gaz sayaçları sistem üzerinde belirlenerek mahalle bazlı listeler oluşturulup periyodik muayenesi yapılmak üzere ilgili tesisatlardan sökülmektedir.

Abonelerimizden sökülen sayaçlar TS EN ISO/IEC 17025- Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar"  standardına göre akredite edilmiş laboratuara sevk edilmekte, burada dış gövde temizliği yapılmakta, sonra laboratuar ortamında şartlandırılarak Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre muayenesi yapılmakta,muayeneden geçen sayaçların numaratörü sıfırlanıp, mühürlenip, dış gövdesi boyanarak,tesisatlara takılmaktadır. Tüm bu işlemler için müşteriden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Periyodik muayene nedeniyle sayacı değişmiş aboneler “Abone Bilgilendirme Broşürü” ile detaylı olarak bilgilendirilmekte, müşteriden gelen şikayetler anında değerlendirilerek müşteri memnuniyeti, kurumsal ilkemiz olan şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri en  üst düzeyde tutulmaktadır.

Saygılarımızla.
Sayaç Değiştirme Broşürü 


 
Askılı Sayaç Değiştirme Kartı

Geri