İç Tesisat Süreci

İç Tesisat Süreci


DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT SÜRECİ:

 1. Abone, İGDAŞ ile “Doğal Gaz Bağlantı Anlaşmasını”  imzalar.
 2. İç tesisatın projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifikalı firmalara yaptırılır.(AKTİF SERTİFİKALI FİRMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ. )
 3. Sertifikalı firma ile abone arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. DOĞAL GAZ PROJE, İÇ TESİSAT YAPIM, BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 4. Sözleşme kapsamında sertifikalı firma proje tasarımını gerçekleştirir. Hazırlanan proje dijital olarak İGDAŞ sistemine gönderilir.
 5. İGDAŞ tarafından proje kontrolü ilgili mevzuat, standartlar ve “Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Esasları” na göre kontrol edilir. Uygun bulunur ise onaylanır. Uygun bulunmaması halinde ise tespit edilen hata ve eksiklikler bildirilerek proje, düzenlenmesi için tekrar sertifikalı firmaya gönderilir. (DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLARI'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.)
 6. Proje onayından sonra Abone, İGDAŞ ile “Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini”  imzalar.
 7. Tesisat yapımından önce iç tesisatı yapacak olan sertifikalı firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır. ÖRNEK SİGORTA POLİÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 8. Sertifikalı firma tarafından iç tesisat onaylanan projeye uygun olarak yapılır.
 9. Sertifikalı firma tarafından iç tesisatın ön sızdırmazlık testi ve kontrolü gerçekleştirilir.
 10. Sertifikalı firma "web tesisat ekranı" üzerinden tesisat kontrolü için randevu talebinde bulunur.
 11. İGDAŞ iç tesisatı kendi teknik personeline kontrol ve test ettirir.
 12. Uygun bulunması halinde dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve abonenin birlikte imzaladığı bir tutanakla (Doğal Gaz Uygunluk Belgesi) kayıt altına alınarak iç tesisat doğal gaz kullanımına açılır. Uygun bulunmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler sertifikalı firma tarafından giderildikten sonra sertifikalı firmanın randevu talebine istinaden kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.