Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.5.2022 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0,38589064,105876
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0,337086283,586598
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0,910562599,688386
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0,910562599,688386
CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp)1,136234312,089533
CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası)1,136234312,089533
CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)1,0841501811,535358
CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası)1,1369984912,097664
CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası)1,0881941711,578386
CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri)1,0881941711,578386
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)1,0807831811,499533
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)1,0807831811,499533
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)1,0807831811,499533
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)1,0286990610,945358
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)1,0815473711,507664
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)1,0327430510,988386
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)1,0327430510,988386
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)1,0327430510,988386
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0,385126414,097745
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0,9586027210,199533
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0,90651869,645358
Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp)0,90651869,645358
Konut (0 - 800.000 metreküp)0,306456013,260692
Konut (800.000 üzeri metreküp)0,254371892,706517
Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp)0,30722023,268823
Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp)0,258415882,749545
taşıma müşterileri için birim fiyat0,016199060,172358
KDV Hariç bedeldir.

1-Dağıtım Şirketine Sözleşme Süresi içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, müşterilerimize her türlü güncellemelerden ari olarak iade edilecek veya tahakkuk edecek yeni faturalarınızdan mahsup edilecektir.Çekiş Miktarları toplamının 300.000 m3 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterileri için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2-Dağıtım Şirketi tarafından Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, Dağıtım Şirketinin Sözleşme Yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için bildirimin yapıldığı Aya kadar hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, Aylık Tüfe değişim oranları ile güncellenerek müşterilerimize tahakkuk ettirilecektir.

3-Yıllık tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak Doğal Gaz Satış Fiyatı, Tarife'de yer alan Serbest Olmayan Tüketici(Abone) fiyatı olacaktır.

4- 01 Kasım 2021 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Petrol/Petrokimya/Kimya, Gübre, Ametal ve Metal Grubu sektörlerinde faaliyet gösteren Kademe-2 müşterilerinin 2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ına kadarki 2021 Yılı Kasım ayı fiili tüketim miktarları için işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60’ının üzerindeki 2021 yılı Kasım ayı fiili tüketim miktarları için ise işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

5- 01 Aralık 2021 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin; 2021 yılı ilk 9 ayındaki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ına kadarki 2021 Yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60’ının üzerindeki 2021 yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

6- 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Ocak ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe- 2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

7- 01 Şubat 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Şubat ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

8- 01 Şubat 2022 tarihi itibarı ile Elektrik Piyasasında düzenlenmiş tarifeler üzerinden elektrik tedariki yapılan elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerin (K1 portföyü) Elektrik Görevli Tedarik Şirketleri tarafından ikili anlaşma yolu ile tedarik edilen elektrik enerjisinin üretimi amacıyla kullandıkları doğal gaz için doğal gaz toptan satış fiyatı 6,100000 TL/Sm3 olarak uygulanacaktır. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilere işbu madde kapsamındaki doğal gaz toptan satış fiyatının uygulanabilmesi için ilgili elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterinin Elektrik Üretim Lisansı ile sadece elektrik üretimi amaçlı doğal gaz kullanımı için Elektronik Bülten Tablosu’nda (EBT) tanımlı münferit ölçüm istasyonuna sahip olması ve bu müşterilerin uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) ile ikili anlaşma gerçekleşmelerini EPİAŞ vasıtasıyla belgelemeleri gerekmektedir.

9- Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.

10- 01 Mart 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Mart ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

11- 01 Mart 2022 tarihi itibarı ile Elektrik Piyasasında düzenlenmiş tarifeler üzerinden elektrik tedariki yapılan elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerin (K1 portföyü) Elektrik Görevli Tedarik Şirketleri tarafından ikili anlaşma yolu ile tedarik edilen elektrik enerjisinin üretimi amacıyla kullandıkları doğal gaz için doğal gaz toptan satış fiyatı 7,300000 TL/Sm3 olarak uygulanacaktır. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilere işbu madde kapsamındaki doğal gaz toptan satış fiyatının uygulanabilmesi için ilgili elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterinin Elektrik Üretim Lisansı ile sadece elektrik üretimi amaçlı doğal gaz kullanımı için Elektronik Bülten Tablosu’nda (EBT) tanımlı münferit ölçüm istasyonuna sahip olması ve bu müşterilerin uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) ile ikili anlaşma gerçekleşmelerini EPİAŞ vasıtasıyla belgelemeleri gerekmektedir.

12- 01 Nisan 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Nisan ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.