Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.3.2023 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
ST Çatalca1 İbadethane-Cemevi Kademe-1 Fiyatı0,434431954,622356
ST Kademe-1 Konaklama (0-100.000 Sm3) Çatalca0,887966739,447966
ST Çatalca2 İbadethane-Cemevi Kademe-1 Fiyatı0,398962124,244957
ST Kademe-1 Konaklama (100.001-300.000 Sm3)Çatalca0,85249699,070567
ST Kademe-2 GRF (300.000 Sm3 üzeri) Çatalca1,1256260311,976661
ST Kademe-1 (0-100.000 Sm3) Çatalca0,720556117,666717
ST Kademe-1 (100.001-300.000 Sm3) Çatalca0,685086287,289318
ST Kademe-2 (300.001-800.000 Sm3) Çatalca1,1239605211,958940
ST Kademe-2 (800.000 Sm3 üzeri) Çatalca1,1215413411,933200
ST CNG (0-300 bin Sm3)1,1653016912,398810
ST CNG (300.000-800.000 Sm3)1,1298318612,021411
ST CNG (800.000 Sm3 üzeri)1,1246266911,966028
ST CNG (0-100.000 Sm3) Çatalca1,1653016912,398810
ST CNG (100.001-300.000 Sm3) Çatalca1,1298318612,021411
ST CNG (300.000 Sm3 üzeri) Çatalca1,1246266911,966028
ST Elektrik (0-100.000 Sm3)1,1787332712,541722
ST Elektrik (100.001-300.000 Sm3)1,1432634412,164323
ST Elektrik (300.001-800.000 Sm3)1,1380582712,108940
ST Elektrik (800.000 Sm3 üzeri)1,1356390912,083200
ST Elektrik (0-100.000 Sm3) Çatalca1,1787332712,541722
ST Elektrik (100.001-300.000 Sm3) Çatalca1,1432634412,164323
ST Elektrik (300.001-800.000 Sm3) Çatalca1,1380582712,108940
ST Elektrik (800.000 Sm3 üzeri) Çatalca1,1356390912,083200
ST Kademe-1 (0-300.000 Sm3)0,720556117,666717
ST İbadethane-Cemevi Kademe-1 Fiyatı0,434431954,622356
ST Kademe-1 Konaklama (0-300.000 Sm3)0,887966739,447966
ST Kademe-2 (300.001-800.000 Sm3)1,1291656912,014323
ST Kademe-2 GRF (300.000 Sm3 üzeri)1,130831212,032044
ST Kademe-2 (800.000 Sm3 üzeri)1,1239605211,958940
ST Abone[Konut] (75.001-800.000 Sm3)0,434431954,622356
ST Abone[Konut] (800.000 Sm3 üzeri)0,393756954,189574
ST Abone[Konut] Çatalca (75.001-100.000 Sm3)0,434431954,622356
ST Abone[Konut] Çatalca (100.000 Sm3 üzeri)0,398962124,244957
KDV Hariç bedeldir.

1-Dağıtım Şirketine Sözleşme Süresi içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, müşterilerimize her türlü güncellemelerden ari olarak iade edilecek veya tahakkuk edecek yeni faturalarınızdan mahsup edilecektir.Çekiş Miktarları toplamının 300.000 m3 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterileri için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2-Dağıtım Şirketi tarafından Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, Dağıtım Şirketinin Sözleşme Yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için bildirimin yapıldığı Aya kadar hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, Aylık Tüfe değişim oranları ile güncellenerek müşterilerimize tahakkuk ettirilecektir.

3-Yıllık tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak Doğal Gaz Satış Fiyatı, Tarife'de yer alan Serbest Olmayan Tüketici(Abone) fiyatı olacaktır.

4- 01 Kasım 2021 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Petrol/Petrokimya/Kimya, Gübre, Ametal ve Metal Grubu sektörlerinde faaliyet gösteren Kademe-2 müşterilerinin 2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ına kadarki 2021 Yılı Kasım ayı fiili tüketim miktarları için işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60’ının üzerindeki 2021 yılı Kasım ayı fiili tüketim miktarları için ise işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

5- 01 Aralık 2021 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin; 2021 yılı ilk 9 ayındaki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ına kadarki 2021 Yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60’ının üzerindeki 2021 yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

6- 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Ocak ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe- 2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

7- 01 Şubat 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Şubat ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

8- 01 Şubat 2022 tarihi itibarı ile Elektrik Piyasasında düzenlenmiş tarifeler üzerinden elektrik tedariki yapılan elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerin (K1 portföyü) Elektrik Görevli Tedarik Şirketleri tarafından ikili anlaşma yolu ile tedarik edilen elektrik enerjisinin üretimi amacıyla kullandıkları doğal gaz için doğal gaz toptan satış fiyatı 6,100000 TL/Sm3 olarak uygulanacaktır. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilere işbu madde kapsamındaki doğal gaz toptan satış fiyatının uygulanabilmesi için ilgili elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterinin Elektrik Üretim Lisansı ile sadece elektrik üretimi amaçlı doğal gaz kullanımı için Elektronik Bülten Tablosu’nda (EBT) tanımlı münferit ölçüm istasyonuna sahip olması ve bu müşterilerin uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) ile ikili anlaşma gerçekleşmelerini EPİAŞ vasıtasıyla belgelemeleri gerekmektedir.

9- Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.

10- 01 Mart 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Mart ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

11- 01 Mart 2022 tarihi itibarı ile Elektrik Piyasasında düzenlenmiş tarifeler üzerinden elektrik tedariki yapılan elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerin (K1 portföyü) Elektrik Görevli Tedarik Şirketleri tarafından ikili anlaşma yolu ile tedarik edilen elektrik enerjisinin üretimi amacıyla kullandıkları doğal gaz için doğal gaz toptan satış fiyatı 7,300000 TL/Sm3 olarak uygulanacaktır. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilere işbu madde kapsamındaki doğal gaz toptan satış fiyatının uygulanabilmesi için ilgili elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterinin Elektrik Üretim Lisansı ile sadece elektrik üretimi amaçlı doğal gaz kullanımı için Elektronik Bülten Tablosu’nda (EBT) tanımlı münferit ölçüm istasyonuna sahip olması ve bu müşterilerin uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) ile ikili anlaşma gerçekleşmelerini EPİAŞ vasıtasıyla belgelemeleri gerekmektedir.

12- 01 Nisan 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Nisan ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

13- 01 Mayıs 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Mayıs ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

14- 01 Haziran 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Haziran ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

15- 01 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Temmuz ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

16- 01 Ağustos 2022 tarihi itibarı ile;

a) Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Ağustos ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarının elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki 2021 yılı Ağustos ayı fiili tüketim miktarını aşmaması halinde,

- 2022 Yılı Ağustos Ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı,

- 2022 Yılı Ağustos Ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarı için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

b) Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Ağustos ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki 2021 yılı Ağustos ayı fiili tüketim miktarını aşması halinde 2022 Yılı Ağustos ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarının;

- 2021 yılı Ağustos ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarının %60'ına tekabül eden miktarı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı,

- 2021 yılı Ağustos ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarının kalan kısmına tekabül eden miktarı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası,

- 2021 yılı Ağustos ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarını aşan miktarı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

17- 01 Ağustos 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketleri, Serbest Tüketici statüsündeki müşterilerinin aylık doğal gaz kırılımlarına ilişkin;

- Müşterilerin 01.08.2022 tarihinde mevcut olan Ölçüm Sistemindeki (istasyonlarındaki) doğal gaz tüketimlerini,

- Müşterilerin 01.08.2022 tarihinden sonra ayrıştırılmış olan istasyonlarındaki doğal gaz tüketimlerinin söz konusu müşterinin ayrıştırmadan önceki Ölçüm Sistemindeki/Ölçüm Sistemlerindeki (istasyonundaki/istasyonlarındaki) doğal gaz tüketimlerine eklenerek toplam doğal gaz tüketimlerini esas alacaktır.

18- 01 Eylül 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Eylül ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

19- 01 Ekim 2022 tarihi itibarı ile; Turizm İşletmesi Belgesi almış olan, Yıllık Çekiş Miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in İkinci Kısımın Birinci Bölümünde tanımlanan Konaklama Tesislerinin (Oteller, Tatil Köyleri, Butik Oteller, Özel Konaklama Tesisleri, Moteller, Pansiyonlar ve Apart Oteller) 2022 Yılı Ekim ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için Kademe 1 Konaklama/OSB Kademe 1 Konaklama tarifesi uygulanacaktır.
1 Mart 2023 tarihi itibarı ile uygulanacak olan Kademe 1 Konaklama tarifesi perakende satış birim fiyatı [ 0,88796673 TL/kWh (KDV hariç)]/[ 9,447966 TL/m³ (KDV hariç) ] ‘dır.

20- 01 Ekim 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2023 Yılı Mart ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nda (OTSP) 2023 Yılı Şubat ayının 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır.

21- 01 Ekim 2022 tarihi itibarı ile Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterileri ile OSB müşterilerinin Kademe-2 katılımcılarından Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom, Kurşun ve Magnezyum üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterenlerin 2023 Yılı Mart ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının tamamı için 2023 Yılı Şubat ayının 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır.