Yeni Firma Müracaatı

YENİ FİRMA MÜRACAATI
Başlık Döküman
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Başvuru Dilekçesi Ekinde Sunulması
Gereken Bilgiler / Belgeler ve Açıklamalar
İç Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikası Başvuru Dilekçesi Örneği 
Sertifikalı Firma Bilgi Formu
Yetkili Mühendis Bilgi Formu
Yetkili Tesisatçı Bilgi Formu
Taahhütname 
İgdaş Sertifika Aydınlatma

 

İÇ TESİSAT MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALANDIRMA DEPARTMANI İÇİN;

TEL: 0212 499 33 85 / 0212 499 33 84